Торба лъжи - Тема: здравеопазване


^ Торба лъжи


Отчетът на ГЕРБ за "европейското" развитие на България е нахальна виртуална измислица


Ева Костова

Една голяма торба лъжи - само така може да се оцени цялото двегодишно управление на ГЕРБ, особено в социалната сфера. А Торба лъжи - Тема: здравеопазване документът "Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България: Втора година" не е нещо друго, освен съчетание от кухи, нищо незначещи фрази, категорични са повечето експерти.

Правителството на ГЕРБ вече втора година Торба лъжи - Тема: здравеопазване гордо нарича для себя си "правителство на европейското развитие". В името на добрия тон трябва да проявим снизхождение, имайки предвид интелектуалния и управленски екип на ГЕРБ, но ще напомним, че Торба лъжи - Тема: здравеопазване ГЕРБ няма никакви награды за членството ни в ЕС, то просто си приписва чужди успехи. И по-важното - България винаги е лупила част от Европа и каквото и да е правителството й, нейното развитие Торба лъжи - Тема: здравеопазване винаги е лупило част от развитието на Стария материк, т.е. европейско. Друг е въпросът, че това правителство прави всичко възможно страната ни да се превърне в държава от Торба лъжи - Тема: здравеопазване третия свят... И заместо обещания просперитет виждаме как социалното развитие на страната ни в изминалите две години е пратено в трета глуха - отличава се не с друго, а с ръст на безработица, масова бедност Торба лъжи - Тема: здравеопазване и материални лишения намаляващи доходи, ограничени публични услуги, несигурност за бъдещето, отчитат безброй наблюдения за жизненото ни равнище. Разбира се, за това няма ни дума в помпозния отчет на управленската Торба лъжи - Тема: здравеопазване програма. Управляващите и този път ще си запушат ушите за истината. А тя е, че българските граждани се чувстват излъгани и подведени от празни обещания. Показателно е и последното изследване на Евробарометър, което показа Торба лъжи - Тема: здравеопазване, че 60 на 100 от българите изпитват дълбоко недоверие към правителството. Това не е плод на политическо говорене от страна на опозицята, а на обективни факти. В отчета нахално се твърди, че основните Торба лъжи - Тема: здравеопазване цели, които ГЕРБ са си поставили, са повишаване на доходите, растеж и модернизация на икономиката, запазване и откриване на нови работни места. В крайна сметка нито едно от тези обещания не е постигнато, е Торба лъжи - Тема: здравеопазване ясно и за най-непосветените. В крайна сметка, нали всички живеем в "тази" държава. Най-големите лъжи са конкретно там, където са най-големите проблеми. Май единственото изключение е пенсионната система Торба лъжи - Тема: здравеопазване, където за първи път на публике се признава, че т.нар. "реформа" не е лупила насочена към повишаване на жизненото равнище на пенсионерите, а към отслабването на държавната пенсионна система... И Торба лъжи - Тема: здравеопазване то за сметка на намаляване на обезщетенията за сегашните и бъдещите пенсионери и чрез изземване на повече средства от осигурените сега. По другому как да тълкуваме изречението: "подобряване на дългосрочната финансова Торба лъжи - Тема: здравеопазване устойчивост на социалноосигурителната система чрез едновременно увеличаване на приходите и намаляване на разходите"?! Говорейки за пенсионната система, ГЕРБ "пропуска" да отбележи някои факти, които обаче можем да напомним:

* че от юли 2009 г. пенсиите не са Торба лъжи - Тема: здравеопазване актуализирани, въпреки двуцифрената инфлация на стоките и услугите от първа необходимост;

* че ГЕРБ се отметна от едно свое предизборно обещание - въвеждането на добавката за старост към пенсиите на хората над 75-годишна възраст Торба лъжи - Тема: здравеопазване - нещо, което се случи чуть два месеца преди сегашните избори с т.нар. вдовишки добавки. В същото време с премахването на точковата система от 1 януари т.г. над 70 хил. души няма Торба лъжи - Тема: здравеопазване да успеят да се пенсионират; увеличава се осигурителният стаж с по 4 месеца от 2012 г. до достигане на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените; отпада актуализацията на пенсиите по "швейцарското правило"; от Торба лъжи - Тема: здравеопазване 2012 г. отпадат социалните пенсии и пенсиите за инвалидност; променят се условията за пенсиониране на категорийните работници, което води до намаляване на размера на новоотпуснатите пенсии; направен беше опит за "национализация" на Торба лъжи - Тема: здравеопазване професионалните пенсионни фондове, което отново наложи намесата на Конституционния съд. И т. н., и т. н.

От торбата с лъжите може да се извадят още много факти на провала.

Хвалим се с повишени рейтинги Торба лъжи - Тема: здравеопазване, но българските домакинства са на прага на мизерията, припомниха наспех и от синдикатите. Един от всеки петима българи живее под прага на бедност; две третьих от домакинствата споделят, че чуть Торба лъжи - Тема: здравеопазване свързват двата края, а около 5 на 100 затъват в дългове; всяко трето домакинство е принудено да пести от храна и хранителни продукти (всеки пети пропуска хранения поради липса на средства), а всяко Торба лъжи - Тема: здравеопазване пето се лишава от нужните лекарства. Заместо да осигури ръст, за две години управление ГЕРБ напъха доходите на домакинствата във фризера. Според Евробарометър 64 на 100 от българските домакинства оценяват своето финансово състояние като Торба лъжи - Тема: здравеопазване "лошо", докато в ЕС този процент е наполовина. Каква ти хвалба при този буквален глад! Чуть сега минималната работна заплатка предизборно стана 270 лв. (138 евро), но не се увеличава максималният осигурителен доход, не се актуализират Торба лъжи - Тема: здравеопазване възнагражденията в публичния сектор.

Налице е плавненько, но трайно обедняване на домакинствата, предвид размера на инфлацията, очаква се обедняването на малката потребителска кошница да надхвърли 20%. Драстично и непосилно се увеличи Торба лъжи - Тема: здравеопазване минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (от 260 до 420 лв.) и на земеделските производители (от 65 лв. и 130 лв. до 240 лв.). Увеличен бе и периодът, върху който ще се изчисляват всички видове обезщетения за Торба лъжи - Тема: здравеопазване временна неработоспособност и трудоустрояване от 6 на 12 месеца, както и този, върху който ще се изчислява обезщетението при безработица - от 12 на 18 месеца. И като капак се въведе "данък колиба"...

Така в нашата колибка не по Торба лъжи - Тема: здравеопазване-розови са и въпросите около социалното включване и социалната закрила, за които вече трета година средствата остават същите, а административно се ограничава броят на хората, които ще получават социални помощи. Гарантираният Торба лъжи - Тема: здравеопазване мал доход остава на равнището на 2009 г. и достъпът до социални помощи няма да бъде променян. Да не говорим за здравеопазването, където трима министри представиха коренно различни виждания за посоката, в която Торба лъжи - Тема: здравеопазване трябва да се развива системата - все непоследователни деяния на парче, които я дестабилизират, нанасят икономически поражения и слагат здравето ни "на тезгяха". И в крайна сметка всички разбрахме, че благодарение на действията на Торба лъжи - Тема: здравеопазване правителството реформа в здравеопазването няма да има. В същото време е нарушено безнаказано конституционното право на българина за достъпно и качествено здравеопазване, чиито последици плащаме с цената на животика си...

Заместо Торба лъжи - Тема: здравеопазване да се разкаят на публике, че с действията си ГЕРБ нахально са атакували дори конституционните устои на социалната държава у нас и че в по-голямата си част инициираните нормативни Торба лъжи - Тема: здравеопазване промени са насочени към орязване на извоювани вече права, има безкраен поток логически несвързани административни статистики. Факт е обаче, че рисъкът от бедност и социално изключване у нас е най-силен измежду Торба лъжи - Тема: здравеопазване всички членки на ЕС. И това е оценка не на опозицията, а на самата Европейска комисия в нейния доклад за Националната програма за реформи на България.

Това е тъжната действителност на фона на Торба лъжи - Тема: здравеопазване която и младите майки са ощетени чрез увеличаване на периода, върху който ще се изчислява обезщетението при бременност и раждане - от 12 на 18 месеца; увеличава се периодът, върху който се изчислява обезщетението за трудоустрояване Торба лъжи - Тема: здравеопазване при бременност, кърмене либо исцеление ин-витро от 6 на 12 месеца; достъпът до материално подпомагане за семействата с деца ще се отнася само за семействата с най-ниски доходи; остават непроменени Торба лъжи - Тема: здравеопазване средствата за семейни помощи, независимо от факта, че през т.г. са регистрирани годишна безработица от около 10% и спад в доходите, с което броят на правоимащите семейства се увеличава. Размерът на семейните помощи също Торба лъжи - Тема: здравеопазване е "замразен", въпреки инфлацията и повишаването на разходите за издръжка на децата, а с промяната на минималната работна заплатка не се повиши обезщетението за отглеждане на дете през втората година от работещите майки Торба лъжи - Тема: здравеопазване и то остана в размер на 240 лв. На този фон въобще не е за чудене, че през 2010 г. отново започна спад в раждаемостта - само за една година броят на живородените Торба лъжи - Тема: здравеопазване деца намаля с 5500. А колко са младите семейства, които за 2 години напуснаха страната, техните деца няма да се родят в България.

И с просто око може да се направи изводът, че онова, с което Торба лъжи - Тема: здравеопазване ГЕРБ най-много се хвали - заетостта, доходите и социалната сигурност на населението, освен, че е най-големият провал, не дава заявка и за нещо по-различно занапред. Затова расслабленно можем да предложим Торба лъжи - Тема: здравеопазване на премиера да промени наименованието и да озаглави отчета "Отчет за провалите и лъжите на правителството на ГЕРБ: Втора година". Това название повече ще приляга на извършено от него и неговите министри Торба лъжи - Тема: здравеопазване от юли 2009 г. насам. По другому е пределно ясно вече на всички, че усилията на ГЕРБ няма да доведат до реално подобрение на качеството на животика ни.


Отнети социални права

* Над 3 пъти са Торба лъжи - Тема: здравеопазване намалени средствата за активна политика на пазара на труда - от 190 млн. лв. през 2009 г. на 73 млн. лв. през 2011 г.

* Над 8 пъти са намалени средствата, предназначени за финансиране на проект "Красива Торба лъжи - Тема: здравеопазване България".

* Няма нови програми, насочени към специфични целеви групи (младежи, хора с увреждания, възрастни работници, икономически неактивни лица) либо разширяване обхвата на най-добре действащите програми.

* Прилага се подход на контролирано Торба лъжи - Тема: здравеопазване регистриране на безработни лица.

* Общините не получават достатъчно възможности да реализират регионални програми за заетост в отговор на техните реални нужди.

* По ОП "Развитие на човешките ресурси" до момента са усвоени чуть 11,4% от предвидените Торба лъжи - Тема: здравеопазване за усвояване средства за периода 2007-2013 г.

* Най-малко са усвоените средства за адаптиране на безработните лица към потребностите на пазара на труда. От предвидените за това 498 млн. лв. до момента са Торба лъжи - Тема: здравеопазване изплатени под 7%.

* Коефициентът на безработица се е прирастил с 5,6 пт, безработните лица са 395 хил., което е със 170 хил. човека повече.

* Броят на продължително безработните се е прирастил с 58%.

* Намален е срокът за Торба лъжи - Тема: здравеопазване регистрация в Агенцията по заетостта на останалите без работа лица от 3 месеца на 7 работни деньки след прекратяване на правоотношението.

* Броят на заетите лица намаля с над 366 хил.

* Броят на осигурените лица е намалял с Торба лъжи - Тема: здравеопазване над 203 хил.

* Броят на регистрираните безработни е увеличен със 147 хил.

* Броят на обезкуражените лица, които са безработни и не търсят работа, достигна 254 хил.

* Намали се с 10% размерът на обезщетенията за временна Торба лъжи - Тема: здравеопазване неработоспособност за всеки от първите три деньки.

* Двойно се намалиха средствата за профилактика и рехабилитация на работещите лица.

* Спират се обезщетенията при съмнения относно болничните листи либо решенията на ТЕЛК и Торба лъжи - Тема: здравеопазване така се създават условия за налагане на административен терор върху осигурените лица с временна неработоспособност.

* С промяна в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител се направи опит да Торба лъжи - Тема: здравеопазване се отнеме правото на работещите за ползване на стари либо обезщетяване при напускане на неизползвани отпуски. (След намесата на Конституционния съд правото бе възстановено.)

* Въведе се погасителна давност при ползването на платения годишен отпуск Торба лъжи - Тема: здравеопазване, като след изтичането на две години, за която се отнася - отпускът се губи. Губи се и правото да се плати обезщетение за неизползван отпуск при прекратяване на правоотношението след изтичане на двугодишния Торба лъжи - Тема: здравеопазване давностен срок.

^ Последният удар на Плевнелиев


Преди да напусне министерския пост, кандидатът за президент със своя заповед принудително отчуждава земя, погазвайки върховния закон, а за собствениците е "отредена" стоимость от 40 ст Торба лъжи - Тема: здравеопазване./кв.м


^ Радко Ханджиев

Принудително се отчуждава селскостопанска земя на хиляди собственици в землищата на селата Долна Диканя и Дрен, Радомирско, и на селата Делян, Тополница, Дяково и Блатино, Дупнишко, съобщават радио "Благоевград" и в. "Вяра". Основанието Торба лъжи - Тема: здравеопазване - заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството (№ РД-02-14-1778 от 30.08.2011 г.) за изграждане на Лот 1 на АМ "Струма". Заповедта е последният акт на Росен Плевнелиев, преди да слезе от министерския пост.

С Торба лъжи - Тема: здравеопазване Решение на МС (№ 686 от 13.09.2011 г. - ДВ, бр. 72) се допуска предварително изпълнение. Което прави принудителното отчуждаване на практика безапелационно. На собствениците "по списък" се отрежда "стоимость" от 40 ст., превеждани "служебно" в Торба лъжи - Тема: здравеопазване банкова сметка по ЕГН. Така квадратен метър злачна орна земя е оценена по-евтино от чашечка кафе. "Една пикня в градската тоалетна струва по-скъпо", негодуват местните обитатели. Според радио "Благоевград" реалната Торба лъжи - Тема: здравеопазване пазарна стоимость на отделни парцели в този район е стократно по-висока.

Всеки, който минава по шосе Е-79, може да види табелите: в Долна Диканя цените варират от 16 до 20 лв./кв.м. По Торба лъжи - Тема: здравеопазване на юг парцелите чувствително поскъпват. Полето меж Долна Диканя и Дрен е най-плодородното в Пернишка област. Преди половин век тук са изградени и още функционират хидрантни съоръжения. Благодарение на поливните техники Торба лъжи - Тема: здравеопазване са постигнати високи добиви, създаден е траен поминък. Освен животновъдство, отглеждат се качествени зеленчуци, овошки, фуражни култури. Местните хора вадят по пет тона картофи от декар. Благоприятният климат и красивата природа предопределят подстъпите Торба лъжи - Тема: здравеопазване към Веровала планина като потенциален курортно-туристически център. Районът е един от най-екологично чистите в България. Неслучайно в с. Дрен се намира SOS-детско селище, изградено през 1994 г. с Торба лъжи - Тема: здравеопазване подкрепата на "Киндердорф Интернационал". Цялото това относително добруване е на път да се срине след появата на "оня списък", приложен към решението на МС.

За да получат "служебно" преведените им жълти стотинки, наречени Торба лъжи - Тема: здравеопазване обезщетение, в определената от властта банка (дали отново ще е "СИБанк"?), собствениците трябва да представят:

- документ за собственост;

- актуална скица на имота;

- удостоверение за наследници;

- разделителен протокол;

- пълномощно от всички наследници;

- удостоверение от Торба лъжи - Тема: здравеопазване Агенцията по вписванията за липса на тежести върху имота;

- да платят такса за "служебно", против волята им, откриване на банкова сметка.

Оказва се, че за 1/3 от собствениците таксите за изваждане Торба лъжи - Тема: здравеопазване на тези удостоверения са по-големи от самите "обезщетения". Излиза, че хората трябва да плащат за това, че принудително им се отнема частна собственост - неприкосновена съгласно конституцията.

Най-скандалното е, че се Торба лъжи - Тема: здравеопазване съсипва още повече българската земя. Медии от години алармират за намерена политика към обезземляване и ликвидация на селскостопанските производители. Процесът започна през 1992 г. с ликвидационните комисии на Филип Димитров. Продължи с разрешения "по Торба лъжи - Тема: здравеопазване изключение" да се променя предназначението на обработваемата земя, с разрешения "под масата" чужденци да купуват земя, с криминалния внос на селскостопански продукти с неясен произход (много от които са със съмнение Торба лъжи - Тема: здравеопазване за ГМО) и ще приключи возможно със замисления закон за комасацията... Заповедта на г-н Росен Плевнелиев и решението на МС може да се разглеждат като поредния удар към реализацията на тази Торба лъжи - Тема: здравеопазване крайна цел.

Съгласно закона един селскостопански имот (нива), за да е пълномерен, не може да бъде по-малък от 3000 кв.м. В Приложение № 1 към решението обаче се предвижда:

- От пълномерна нива с Торба лъжи - Тема: здравеопазване площ 3001 кв.м на Крум Васев Илчов "засегнати", т.е. принудително отчуждени, са 1724 кв.м. Какво става с останалите 1277 кв.м, след като нивата престава да бъде пълноценен имот, както е по закон Торба лъжи - Тема: здравеопазване?

- От пълномерна нива с площ 3099 кв.м на Милан Васев Илчов "засегнати", т.е. принудително отчуждени, са 1762 кв.м. Какво става с останалите 1337 кв.м?

- От пълномерна нива с площ 4255 кв Торба лъжи - Тема: здравеопазване.м на Васил Иванов Пипишев "засегнати", т.е. принудително отчуждени, са 1256 кв.м. Какво става с останалите 1999 кв.м?

- От пълномерна нива с площ 3060 кв.м на Видин Симеонов Гусев "засегнати", т.е. принудително Торба лъжи - Тема: здравеопазване отчуждени, са 0,400 кв.м. Какво става с останалите 2660 кв.м?

Списъкът може да бъде продължен. Когато имотите се свеждат под 3000 кв.м, те се превръщат в непълномерни и се Торба лъжи - Тема: здравеопазване отнема правото на стотици собственици за самостоятелни разпоредителни деяния с тях. Освен това, повечето от предвидените за отчуждение разпарчетосани ниви се оказват от двете страни на планираното магистрално трасе. По такъв начин Торба лъжи - Тема: здравеопазване собствениците не могат да имат достъп до тях, нито да ги обработват, нито да бъдат продаваеми.

Хората са категорични: преди да са изплатени реалните обезщетения, пътят няма да започне да се строи Торба лъжи - Тема: здравеопазване. Те имат подкрепата на кметовете на населените места, пише в. "Вяра". Общинският съвет в Радомир на два пъти е отказал да съгласува като необоснован проекта за парцеларен план - основно трасе и инженерни мрежи - на Торба лъжи - Тема: здравеопазване Лот 1 на АМ "Струма". А тази процедура е изискване на Закона за устройство на територията. Нужно е и съгласуване с Националния експертен съвет при одобряване на проекта, доколкото автомагистралите са обявени Торба лъжи - Тема: здравеопазване за национални обекти съгласно Закона за пътищата. Агенция "Пътна инфраструктура" е трябвало да посочи непосредственно как ще бъде решен проблемът с достъпа до имотите на стопаните от Долна Диканя и Дрен и как Торба лъжи - Тема: здравеопазване ще бъде реконструирана напоителната система. Ръководителите на АПИ обаче под различни предлози не са успели либо не са пожелали да дойдат в общината, за да направят нужните разяснения, сочи още в. "Вяра".

Напрежението Торба лъжи - Тема: здравеопазване нараства и стопаните се готвят за ефективни деяния. Районът е обычно борчески и хората знаят как да отстояват правата си. Те не са "против". Те са "за". Вдигат се за Торба лъжи - Тема: здравеопазване защита на конституцията, погазена от актовете на чиновници, самообявили се за държавата. Независимо от опасенията, че властта може да обяви акцията в защита на върховния закон за противозаконна.

"Гаврата е пълна Торба лъжи - Тема: здравеопазване", протестира местен жител. "Предназначението на разпарчетосаната земя си остава селскостопанско, но на практика не може да се използва като такая". Друг собственик коментира: "Строят пътища с нашите пари. А имаше проект, който не Торба лъжи - Тема: здравеопазване минава през обработваеми ниви". Трети твърдо заявява: "След Катуница идва ред на Долна Диканя и Дрен".

Имало ли е възможност Лот 1 на АМ "Струма" да мине по общинска либо държавна земя така Торба лъжи - Тема: здравеопазване, че да не се засяга съществуването на хората? Наистина е имало предишен идеен проект трасето да мине на километър-два по на запад от сегашния първокласен път Е-79, в подножието на срещулежащите хълмове Торба лъжи - Тема: здравеопазване, успоредно на съществуващия магистрален далекопровод, по земя публична собственост.

Защо не е реализиран първоначалният проект?

Какви проучвания са правени, та се е стигнало до изоставянето му? Обмислено ли е от Торба лъжи - Тема: здравеопазване гледна точка на обществения энтузиазм най-плодородната земя на Пернишка област да се прахосва за път? Защо нито в заповедта на г-н Плевнелиев, нито в решението на МС липсват мотиви защо Торба лъжи - Тема: здравеопазване нуждите за изграждането на АМ "Струма" не са могли да бъдат задоволени по друг законосъобразен начин, както повелява чл. 17(5) на конституцията? Отговор на тези въпроси няма. Всичко е "уредено" под масата. Решението на Торба лъжи - Тема: здравеопазване МС се опитва все пак да обясни принудителното отчуждаване с необходимостта от "осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси..." Не казва обаче как се съвместява тази "защита" със съсипването Торба лъжи - Тема: здравеопазване на злачна земя и обричането на хиляди труженици на мизерно съществуване?

"Не сме доволни от заповедта на г-н Плевнелиев и решението на МС, те престъпват материалния закон и са противоконституционни", възразяват собствениците и Торба лъжи - Тема: здравеопазване сочат убедителни правни аргументи в подкрепа на жалбата си до Върховния административен съд (ВАС).

Двата акта наистина престъпват Конституцията на Република България. Съгласно разпоредба на чл. 17(3) частната собственост е неприкосновена, а Торба лъжи - Тема: здравеопазване съгласно чл. 17(5) "принудителното отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз база на закон, при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин Торба лъжи - Тема: здравеопазване и след предварително и равностойно обезщетение".

В конкретния случай принудително отчуждаване се извършва не въз база на закон, а с Решение на МС и заповед на г-н Плевнелиев. И Торба лъжи - Тема: здравеопазване двата акта несъмнено са подзаконови. Сами по для себя си те не могат да пораждат правно действие, защото не могат да пораждат задължения. Единствено "законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни Торба лъжи - Тема: здравеопазване органи, организациите и гражданите", говори разпоредбата на чл. 86(2) на конституцията. Вярно, чл. 34а на Закона за държавната собственост е разписал, че "отчуждаването на имоти и части от имоти - частна Торба лъжи - Тема: здравеопазване собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството..." Тази обща постановка обаче не отменя императивната норма: решенията Торба лъжи - Тема: здравеопазване на МС да бъдат приемани "въз база и в изпълнение на закона" (чл. 114 на конституцията). А конкретен закон за отчуждаване на имоти във връзка с изграждането на АМ "Струма" не е приеман от НС. Обратното Торба лъжи - Тема: здравеопазване би означавало да се престъпи разпоредбата на чл. 8 на конституцията, съгласно която "държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна", както и чл. 2(2) на Закона за нормативните актове, разписал, че "компетентността Торба лъжи - Тема: здравеопазване да се издават нормативни актове не може да се прехвърля". В конкретния случай имаме точно такая неприемлимо прехвърляне: заместо с изричен закон, пробутва се решение на МС като основание Торба лъжи - Тема: здравеопазване за отчуждаването.

Престъпена е разпоредба на конституцията

Конституцията не е пожелание, а действащо право, подлежи на прилагане както всеки друг нормативен акт, включена е в системата на действащото право, нормите й са императивни Торба лъжи - Тема: здравеопазване и винаги имат предимство пред всички други законови разпоредби, сочи Тълкувателно решение № 10/1994 на КС. Ако разпоредба либо закон не са съобразени с конституцията, непосредствено действие имат конституционните разпоредби. По силата на непосредственото действие на Торба лъжи - Тема: здравеопазване конституцията (чл. 5, ал. 2) всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси. Тълкувателните решения на КС са задължителни Торба лъжи - Тема: здравеопазване за съда. Разумеется само на това основание ВАС следва да прогласи за нищожни заповедта на г-н Плевнелиев и решението на МС като противоречащи на върховния ни закон.

Основание за нищожност се Торба лъжи - Тема: здравеопазване съдържа и във втората част на чл. 17(5) на конституцията: принудително отчуждаване да става само при условие, че държавните нужди "не могат да бъдат задоволени по друг начин". Нито заповедта на г-н Плевнелиев Торба лъжи - Тема: здравеопазване, нито решението на МС обаче посочват какви конкретни проучвания са лупили извършени от МРРБ, та се е стигнало до извода, че не е възможно трасето на особено важния държавен проект, какъвто е АМ Торба лъжи - Тема: здравеопазване "Струма", да мине през земи публична собственост. Не се сочи и дали Министерството на земеделието и храните е допуснало промяна в предназначението на земеделските земи. А съгласно чл. 21(2) на конституцията промяна Торба лъжи - Тема: здравеопазване в предназначението на обработваемата земя от земеделска в трасе на магистрала се допуска "по изключение при подтверждена нужда и при условия и ред, определени със закон". Отново се сблъскваме с обстоятелството, че Торба лъжи - Тема: здравеопазване такъв закон не е приеман от НС. Което отново идва да потвърди, че и двата акта престъпват изцяло върховния ни закон.

Основание за нищожност се съдържа и в третата част на чл Торба лъжи - Тема: здравеопазване. 17(5) на конституцията: принудителното отчуждаване да става "след предварително и равностойно обезщетение", т.е. строителните работи не могат да започнат преди отчуждителната процедура. От т. 3 на решението на МС е видно обаче, че Торба лъжи - Тема: здравеопазване се предвижда "предварително изпълнение", преди да е извършено "предварително и равностойно обезщетение". Отново е престъпена конституционна разпоредба.

С допуснатото "предварително изпълнение" се престъпват също правата на засегнатите собственици да защитят законните си интереси Торба лъжи - Тема: здравеопазване. А това право е неотменимо. Върховният законодател - Седмото ВНС - го е разписал в чл. 56 на глава Втора на конституцията, разпоредбите на която са неотменими съгласно императива на чл. 57. Глава Втора може да Торба лъжи - Тема: здравеопазване изменя само и единствено ВНС (чл. 158, т. 4), не и Министерският съвет. Освен това "не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права либо законни интереси на други Торба лъжи - Тема: здравеопазване" (чл. 57, ал. 2). Това разбиране също се споделя от КС. Правото на защита е основно, всеобщо, лично право на гражданите. То е средство за защита на техни нарушени либо застрашени права либо законни Торба лъжи - Тема: здравеопазване интереси. Чл. 56 на конституцията има непосредствено действие (ТРКС № 3/1994).

Откъдето и да погледнем, заповедта на г-н Плевнелиев и решението на МС престъпват върховния ни закон и вярвам, че ВАС ще прогласи Торба лъжи - Тема: здравеопазване тяхната нищожност и незабавно ще спре предварителното изпълнение.

Нека се върнем обаче към генератора на напрежението.

Защото предложението которые земи трябва да бъдат отчуждени е от компетенцията на министъра на регионалното развитие Торба лъжи - Тема: здравеопазване и благоустройството. Вобщем Росен Плевнелиев не за първи път набутва правителството в конфликтни ситуации. То не бяха отчети за огромни икономии, уверения за евтино строителство, за 2 милиона на километър, хвалби, че Торба лъжи - Тема: здравеопазване лупил заковал цените с железни договори, че нямало да допусне оскъпяване, че щял да доведе най-големите строителни компании на Европа... По-късно започна да гласи за нови методики, че икономиите вече нямало да бъдат Торба лъжи - Тема: здравеопазване ценность, докато накрая се стигна до ценовите рекорди на автомагистралите "Тракия", "Марица" и на пътя Кърджали-Подкова. Пак по негово предложение парламентът гласува 60 млн. евро повышение на "Мапа Дженгиз Торба лъжи - Тема: здравеопазване" за магистрала "Люлин". Ами шлаката на АМ "Тракия"?

Нека припомним, че още в първия си ден на министерския пост Росен Плевнелиев успя да извоюва Агенция "Пътна инфраструктура" да мине под негово разпореждане Торба лъжи - Тема: здравеопазване. В строителството на пътища се наливат пари, много пари. Интересите и апетитите са огромни и государь министърът искаше той да канализира "усвояването" на милиардите. Да бъде "капо ди тути капи" в бранша. Нему да Торба лъжи - Тема: здравеопазване целуват ръка. Уверен, че му е дошъл часът, ведро се усмихваше. Без да се смущава, че нещата буксуват. За година и половина смени трима шефове на пътната агенция. Естествено, причината винаги е Торба лъжи - Тема: здравеопазване извън него.

До понятно време той бе комфортен на властта. Защото олицетворяваше бодряшките настроения. Подвеждащата тартюфска усмивка и щедрите бравурни обещания помпаха рейтинга му, докато в един момент надмина този на премиера Торба лъжи - Тема: здравеопазване Борисов. Но равномерно лъсна истината, че компютърният спец разбира от пътища, колкото всеки пътник у нас. А обещанията му за бързо и евтино пътно строителство със средства от европейските фондове се оказаха рекламен Торба лъжи - Тема: здравеопазване балон. И че всичко това е за сметка най-вече на българския данъкоплатец.

Конкретно така може да се тълкува последният удар на министър Плевнелиев: да съсипе злачна обработваема земя, да плячкоса нивите Торба лъжи - Тема: здравеопазване на собствениците по трасето на Лот 1 на АМ "Струма" срещу 40 ст./кв.м. Какво тук значи поминъкът и добруването на хиляди селскостопански труженици? Щом според него това се налага от "защитата на Торба лъжи - Тема: здравеопазване особено важни държавни интереси"; "ускоряване реализацията на неизградените участъци на обекта"; "подобряване функционирането и эталона на транспортно обслужване" - все дръзновени, но изпразнени от непосредственно съдържание послания, заимствани от предишната му битност на Торба лъжи - Тема: здравеопазване комсомолски секретар. В същото време по аналогичен казус на АМ "Хемус" премиерът Борисов разпореди собствениците да се обезщетят с до 50 лв./кв.м.

В качеството си на министър Росен Торба лъжи - Тема: здравеопазване Плевнелиев трябваше да бъде "изпълнител на волята и интересите на нацията" (чл. 116, ал. 1 на конституцията) и "във всичките си деяния да се ръководи от интересите на народа", както е декларирал в клетвата си по чл Торба лъжи - Тема: здравеопазване. 76. С последния си акт обаче той престъпва разпоредбите на върховния ни закон, превръща се и в клетвопрестъпник. В правовите държави престъпването на конституцията е въздигнато в престъпление срещу държавността.

Може ли Торба лъжи - Тема: здравеопазване такъв човек да бъде държавен глава и главнокомандващ?

^ Любовта бе обявена за болест от СЗО


Чувството, записано в регистъра с номер F63.9, се оказа в една компания с алкохолизма, игроманията, и клептоманията


Експертите Торба лъжи - Тема: здравеопазване от Световната здравна организация (СЗО) решиха, че любовта е болест, и записаха това чувство в регистъра на заболяванията като "Разстройство на навиците и неуточнено желание".

Много пъти специалистите са съобщавали за резултатите Торба лъжи - Тема: здравеопазване от изследванията си, които доказват, че любовта е наситена с много личностни патологии, свързани с нарушение в работата на мозъка и нервната система, които имат общи признаци, пише Medikforum.ru. Съдейки Торба лъжи - Тема: здравеопазване по последните новини, болестта, която СЗО заведе под номер F63.9, се оказа в една компания с алкохолизма, игроманията, токсикоманията и клептоманията.

Официалните симптоми на заболяването "любов", приемано от експертите като психично отклонение, са: натрапчиви мисли Торба лъжи - Тема: здравеопазване за друг човек, рязка смяна на настроенията, самосъжаление, повишено чувство за собствено достойнство, неспокоен сън и безсъние, необмислени и импулсивни постъпки, спадане либо покачване на кръвното, натрапчиви идеи и т.н. Всичко Торба лъжи - Тема: здравеопазване това обаче не може да се излекува с медикаменти, а изисква по-скоро човек да постигне вътрешно самоосъзнаване с помощта на опитен квалифициран психолог, уточняват експертите.

В регистъра на психичните Торба лъжи - Тема: здравеопазване разстройства и досега е присъствало понятие, оприличавано с "любовно бълнуване", при което човекът си внушава, че е безрассудно влюбен в някого либо в нещо, отбелязват специалистите. Според учените любовта може да се сравни Торба лъжи - Тема: здравеопазване с обсесивно-компулсивно разстройство. По това, как човекът обича, може да се съди за състоянието на неговото психично здраве. В любовта се проявяват крайните черти на нрава - и светлите, и патологичните.

Любовните чувства Торба лъжи - Тема: здравеопазване са най-болезнени за хората, склонни към меланхолични настроения, чувствителни и депресивни личности, както и за холерици, които изпадают в ярост при най-малки проблеми.

„^ Аурубис" е най-големият корпоративен дарител Торба лъжи - Тема: здравеопазване за 2010 г.


За шеста поредна година Българският дарителски форум отличи компаниите с обществено значими инициативи


Най-големият корпоративен дарител за 2010 г. е медопреработвателната компания „Аурубис България". Това стана ясно при връчването Торба лъжи - Тема: здравеопазване на годишните награди на Българския дарителски форум (БДФ) „Най-голям корпоративен дарител" 2011 г. вчера вечерта. Конкурсът се организира за шеста поредна година и цели да отличи компаниите, които стабильно и прозрачно са Торба лъжи - Тема: здравеопазване подкрепяли значими за обществото инициативи.

Аспекты

Общо 49 компании бяха номинирани за роль в седем категории. Наградите се връчват според обемите на финансовите инвестиции на бизнеса през изминалата година, а с помощта на 9-членно Торба лъжи - Тема: здравеопазване жури конкурсът класира компаниите и според качествата на техните програми. Чрез гласуване на членовете на БДФ, които към момента включват 21 компании и 21 фондации, се оценяват и добрите партньорства в сферата на благотворителността Торба лъжи - Тема: здравеопазване. Методологията и критериите за оценка са изработени съвместно с дарителските форуми в Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Русия и Украйна, където конкурсът също се провежда.

Победителят

В категорията „Най-голям обем финансови дарения" първо място спечели Торба лъжи - Тема: здравеопазване „Аурубис България", която е предоставила 528 хил. лв. за обществено значими проекти. Наградата беше връчена на изпълнителния директор на компанията за България Никола Треан. Освен двете социални програми, които дружеството реализира с общините Торба лъжи - Тема: здравеопазване Пирдоп и Златица, то изпълнява и различни инициативи в региона. През миналата година „Аурубис" е финансирала изграждането на спортни площадки към градския стадион в Пирдоп, културни прояви на петте самодейни състава в Торба лъжи - Тема: здравеопазване общината, ремонтни работи в училището и читалището в града. В Златица най-голямата част от дарението е лупила по социалната програма за подпомагане на трайно безработни лица. Освен това дружеството е предоставило средства Торба лъжи - Тема: здравеопазване за ремонт на детски градини, сградата на кметството в едно от селата, монтиране на външен асансьор в медицинския център в града и др.

Втората заслуга в същата категория получи „М-Тел". Компанията Торба лъжи - Тема: здравеопазване е даровала общо 468.2 хил. лв. през миналата година.

Другите категории

Със статуетка „Най-голям обем на нефинансови дарения" си тръгна bTV. Подкрепата, която телевизията е оказала под формата на материали, стоки и Торба лъжи - Тема: здравеопазване др., е в размер на 4.054 млн. лв. Второто място спечели фармацевтичната компания „ Астра Зенека", която е предоставила нефинансови дарения за 2.921 млн. лв.

„Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите" имат мобилните Торба лъжи - Тема: здравеопазване оператори. „Виваком" е първи с 67 993 лв., следван от „М-Тел" с 14 700 лв.

Приза в категорията „Най-щедър дарител" грабна Райфайзенбанк. Победителят се определя според обема на направените дарения, изчислени като процент от печалбата Торба лъжи - Тема: здравеопазване преди облагане. Така за миналата година банката е даровала 0.6% от финансовия си резултат.

Качество

Освен по количествени аспекты бяха определени фавориты и по качествени характеристики. Пощенска банка беше отличена с Торба лъжи - Тема: здравеопазване приза „Най-добра дарителска програма" за „Силен старт с Пощенска банка". „М-Тел" пък получи наградата „Най-прозрачна дарителска програма" за „М-Тел Грант".

Партньори

БДФ връчи и наградата „Най-сполучливо партньорство". Тази Торба лъжи - Тема: здравеопазване категория има за цел да насърчи партньорствата меж компании, неправителствени организации и публични институции при осъществяването на благотворителни проекти и дейности в подкрепа на обществото. Наградата отиде във фондация „Помощ за благотворителността в България Торба лъжи - Тема: здравеопазване" и Американската търговска камара в България за програмата им „Деньки на корпоративното доброволчество".

Специално

Тази година беше връчена и специална заслуга „Благотворителен проект на годината". Отличието грабнаха фондация „УниКредит" и банка УниКредит Торба лъжи - Тема: здравеопазване Булбанк за съвместната им дейност.

Освен призовете за бизнеса БДФ връчи и още една специална заслуга. С нея се отдава признание на личност, допринесла за развитието на благотворителността в България. Миналогодишният носител на Торба лъжи - Тема: здравеопазване този приз беше големият общественик и благотворител Димитър Паница. Тази година наградата спечели д-р Милен Врабевски, основател и изпълнителен директор на най-голямата частна научноизследователска организация в Югоизточна Европа „Комак Торба лъжи - Тема: здравеопазване Медикал". През 2007 г. той учредява и финансира самостоятелно Фондация „Българска памет". Д-р Врабевски е първият голям дарител на фондация „Искам бебе" и подкрепя инициативата за създаване на фонд „Ин Витро".


tot-kto-lyubit-po-nastoyashemu-kakogo-to-odnogo-cheloveka-lyubit-ves-mir-e-fremm.html
tot-kto-vsyu-zhizn-borolsya-s-temnotoj-literaturnoe-kraevedenie-sozdanie-fundamentalnogo-istoriko-literaturnogo.html
tot-samij-myunhgauzen-vsvyazi-s-prinyatiem-zakona-dimi-yakovleva-rossijskih-grazhdan-prizivayut-massovo-zabirat.html